Fotografia źródłem wspomnień i edukacji

Logo Unii Europejskiej
Logo leadera operacji
Logo Funduszu Biebrzańskiego - Lokalna Grupa Działania
Logo programu PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Operacja Fotografia źródłem wspomnień i edukacji” mająca na celu: podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych i promocyjno-reklamowych.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020